Đôi Điều Về Nhà BS Trong Đế Chế

Đôi Điều Về Nhà BS Trong Đế Chế

Nhà BS trong đế chế cho điện thoại là một nhà điều kiện nó giống như nhà dân BE. Đây là nhà chứa gỗ, thịt, nơi nâng cấp giáp, công cho các đơn vị chiến đấu.
nha bs trong aoe

Vậy khi nào cần xây nhà BS và xây nhà BS cần bao nhiêu gỗ. Nhà BS được xây dựng từ đời 1, đời 2, lên đến đời 3 nó được xây dựng ít hơn vì ở đời 3 bạn có thể xây được nhiều nhà chính BN hơn. Để xây dựng được nhà BS bạn cần có 125 gỗ, số gỗ còn lại là 112 gỗ nếu là roman
tai game de cheTải Game Đế Chế

Kho Ứng Dụng Game Đỉnh

Uc browser,game ninja school, tai facebook,Opera mini, game dua xe,game de che